با حکم رهبر معظّم انقلاب اسلامی انجام شد؛

انتصاب سه تن از فقهای شورای نگهبان برای یک دورۀ جدید

رهبر معظّم انقلاب در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی و در احکامی جداگانه، سه تن از فقهای شورای نگهبان را برای یک دورۀ جدید منصوب کردند.

با توجه به پایان یافتن دورۀ شش سالۀ عضویت سه تن از فقهای شورای نگهبان، رهبر معظم انقلاب در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی و در احکامی جداگانه، عضویت آقایان آیت الله حاج شیخ احمد جنتی، حاج سیّد محمّد رضا مدرسی یزدی و حاج شیخ مهدی شب‌زنده‌دار را برای یک دورۀ جدید تمدید و آنان را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.