سه مطلب در رابطه با نوروز از دیدگاه آیت الله مدرّسی طباطبایی

اسلام با سنّت‌های حسنه و دید و بازدیدهای ارحام و دوستان و همگامی با طبیعت در نشاط و فعالیت و بیداری مخالفتی ندارد؛ بلکه تحت عناوین عام مورد تأیید نیز هست و هم‌چنین اگر کسی احتمال بدهد اعمالی که در بعضی روایات وارد شده است، منطبق بر نوروز رسمی فعلی است، بجا آوردن آن‌ها، به احتمال مطلوبیت، مستلزم ثواب خواهد بود.

فانْظرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ کَیْفَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

بنگر به نشانه‌های رحمت خداوند، چگونه زمین را پس از مردن زنده می‌کند.

سه مطلب در رابطه با نوروز باید مورد توجّه باشد:

١. گرچه لفظ نوروز یا نیروز در روایات آمده، ولی نمی‌توان حکم به صحت سند روایاتی نمود که تأیید نوروز از آن‌ها استفاده می‌شود.

٢. صرف نظر از مطلب اوّل، از آنجا که اصطلاح نوروز در طول تاریخ دارای تطبیقات مختلفی بوده و چه‌بسا در زمان صدور روایات، نوروز بر روزهایی از ماه‌های زمستان یا تابستان مثل بهمن و تیر تطبیق می‌شده است و تنها از زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی (و با اهتمام دانشمندانی چون عمر خیام ریاضیدان) نوروز به معنای امروز تثبیت شده است، نمی‌توان گفت مصداق نوروز وارد شده در روایات، نوروز مرسوم نزد ماست.

و بدین جهت است که نزد خواص و بلکه بسیاری از غیر خواص، نوروز رایج مطابق اول فروردین (تحویل شمس به برج حمل)، معروف به نوروز جلالی می‌باشد.

٣. با این همه اسلام با سنّت‌های حسنه و دید و بازدیدهای ارحام و دوستان و همگامی با طبیعت در نشاط و فعالیت و بیداری مخالفتی ندارد؛ بلکه تحت عناوین عام مورد تأیید نیز هست. و هم‌چنین اگر کسی احتمال بدهد ( به نوعی که صدق بلوغ ثواب کند) اعمالی که در بعضی روایات وارد شده است، منطبق بر نوروز رسمی فعلی است، بجا آوردن آن‌ها، به احتمال مطلوبیت، مستلزم ثواب خواهد بود.

سید محمّد رضا مدرّسی طباطبائی