پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 30 خرداد 1398
  • 2019 Jun 20
 
 
   ليست کالاها
 
   ویژه ها
 
ليست کالاها > فقهی > مکاسب (معاملات)
مقالات فقهی 8
مقالات فقهی 8
کد کالا:  16 
تاریخ ورود کالا:  18/11/1397 
تعداد بازدید:  510 
دفعات خرید:  0 

کتاب مقالات فقهی 8 که مشتمل بر تقریرات دروس خارج فقه فقیه گران‌قدر حضرت آیت الله سید محمد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته در مباحث خارج فقه "بررسی گسترده‌ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر، اقسام و احکام اراضی" است، خدمت فضلاء و محقّقین گرامی تقدیم می‌گردد.

امید است این مجلّد نیز افزوده‌ای بر ذخیره‌ی فقه شیعه گردیده و بر غنای آن بیفزاید و مورد رضای ولی الله الاعظم حضرت حجة بن الحسن المهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفته و خداوند متعال آن را به خوبی بپذیرد.

مشخّصات کتاب:
نام کتاب: مقالات فقهی 8 (بررسی گسترده‌ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر، اقسام و احکام اراضی)
مؤلف: حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
تقریر متن: حجّت الاسلام عبدالله امیرخانی
استخراج منابع و روایات: حجّت الاسلام جواد احمدی
نوبت چاپ: اوّل، تابستان 1393
تعداد صفحات: 558 ص
شمارگان: 1000 جلد

قطع: وزیری
قیمت: 250,000 ریال

فهرست برخی از عناوین کتاب حاضر:

اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر
ادعای اجماع بر جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر
روایات دالّ بر جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر
1. صحیحه‌ی ابی عبیدة الحذاء
استدلال به فقره‌ی اول صحیحه‌ی ابو عبیدة الحذاء
استدلال به فقره‌ی دوم صحیحه‌ی ابی عبیدة الحذاء
استدلال به فقره‌ی سوم صحیحه‌ی ابی عبیدة الحذاء
2. موثقه‌ی اسحاق بن عمار
3. روایت ابی بکر الحضرمی
تمسک به روایات وارد شده در مورد احکام تقبّل خراج از سلطان

تنبیهات اخذ مال زکات و خراج از سلطان
تنبیه اوّل: جواز معامله‌ی اموال زکوی و خراجی قبل از قبض سلطان
تنبیه دوم: آیا دادن خراج به سلطان جائر واجب است؟
اقوال در مسأله
روایات دالّ بر عدم وجوب پرداخت خراج به سلطان جائر
قول به تحلیل خراج در زمان غیبت در کلام برخی از جمله محقق نراقیقدس سره
ادلّه‌ی محقق نراقی1 در تحلیل خراج برای شیعیان در زمان غیبت و نقد آن
اختصاص لزوم استیذان و نفوذ إذن سلطان جائر به صورت استیلاء و امکان استیذان
تنبیه سوم: حلّیت أخذ خراج انفال از سلطان معتقد به خراجی بودن آن
ادلّه‌ی سید یزدی قدس سره در حلّیت أخذ خراج در فرض مذکور
تنبیه چهارم: مراد از سلطان در حلّ خراج، سلطان عامی مذهب مدّعی ریاست عامه
بررسی اخبار دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان جائر
تنبیه پنجم: عدم اعتبار اعتقاد دافع خراج به استحقاق سلطان در حلّیت خراج
تنبیه ششم: فقدان مقدار معیّن در خراج
روایات دالّ بر فقدان قدر معیّن در خراج
اعتبار قید کیفی صلاح و عدم تضرّر اهل خراج
حکم خراج مأخوذ از سلطان در صورت فقدان قید کیفی
اگر قرارداد خلاف مصالح باشد، بالکل باطل است یا مقدار زیاده؟
تنبیه هفتم: آیا جواز أخذ، اختصاص به مستحقین از بیت المال دارد؟
ادعای محقق کرکی قدس سره بر شمول اطلاق روایات بر غیر مستحقین
نظر مختار در مسأله
مقدار استحقاق هر مسلمان از خراج و اراضی خراجیه
عدم صدق اقسام پنج‌گانه‌ی ملکیت در ملکیت مسلمین بر اراضی خراجیه
روایات مربوط به اراضی مفتوح العنوة
الف: روایات مربوط به اراضی خراجیه از کتاب الجهاد
تفاوت خرید و فروش اراضی خراجیه با خرید و فروش اراضی شخصیه
ب: روایات مربوط به اراضی مفتوح العنوة از کتاب التجارة
نتیجه‌ی مجموع روایات
روایات دالّ بر اختصاص انفال به امام علیه السلام
مراد از «بیت المال» یا «بیت المال مسلمین» چیست؟
شواهدی بر اطلاق بیت المال بر اعم از خراج، انفال و ...
عبارات معتقدین به تفاوت بیت المال امام با بیت المال مسلمین
ردّ قول مذکور: (بیت المال واحد با مصارف متعدد)
تقسیم بیت المال بعد از خرج آن در مصالح عامه
ادلّه‌ی لزوم تقسیم بیت المال به نحو مساوی
عدم لزوم تسویه در پرداخت یارانه

شرایط خراجی بودن زمین
تنبیه هشتم : شرايط معتبر در خراجی بودن زمین
بررسی شرط اوّل: (لزوم مفتوح العنوة بودن)
راه‌های اثبات مفتوح العنوة بودن زمین
مقتضای اصل در نظر شیخ قدس سره، انفال بودن زمین
آیا به قول مورّخین می‌توان در اثبات مفتوح العنوة بودن زمین اکتفا کرد؟
تمسّک بعضی به قیام سیره بر أخذ خراج برای اثبات مفتوح العنوة بودن زمین
بررسی شرط دوم خراجی بودن زمین: (فتح به إذن امام باشد)
ادلّه‌ی لزوم إذن امام
انفال بودن اراضی مفتوحِ در زمان خلفاء بنابر اشتراط إذن امام
وجوه شیخ قدس سره برای اثبات خراجی بودن اراضی مفتوح در زمان خلفاء
وجه اوّل: اغلب فتوحات زمان خلیفه‌ی ثانی به اذن امیرالمؤمنین علیه السلام بوده
وجه دوم: علم به رضایت باطنی ائمه علیهم السلام
وجه سوم: حمل فعل مسلمین در جهاد بر صحّت
بررسی شرط سوم خراجی بودن زمین: (محیاة حال الفتح باشد)
ادلّه‌ی لزوم محیاة بودن زمین حال الفتح
استدلال بعض المشایخ بر عدم لزوم محیاة بودن زمین حال الفتح و نقد آن
حکم عروض مَوَتان بر اراضی محیاة حال الفتح
حکم شک در محیاة بودن زمین حال الفتح
سه احتمال در اراضی مفتوح العنوة که کسی ید مالکانه بر آن ندارد
جواز فروش ارض خراجی توسط امام علیه السلام و ولیّ فقیه در کلام سید خویی و بعض المشایخ قدس سرهما
تحقیقی در مورد سواد عراق
خراجی بودن تمام ارض سواد در نظر شیخقدس سره

اقسام اراضی و احکام آن‌ها
تقسیم چهارگانه‌ی اراضی
الف: زمین موات بالاصالة
اثرات تعلّق موات به امام علیه السلام
روایات تعلّق ارض موات به امام علیه السلام
آیا ائمه علیهم السلام اجازه‌ی تصرّف در موات به نحو احیاء صادر کرده‌اند؟
تمسّک شیخ قدس سره به دو روایت برای اثبات إذن ائمه علیهم السلام بر احیاء موات
روایات دالّ بر إذن ائمه علیهم السلام بر احیاء موات
روایات دالّ بر اختصاص إذن تصرّف به شیعه
اشکالات مرحوم امام قدس سره بر استدلال به روایت عمر بن یزید و نقد آن
اشکال بر دلالت روایت
وجه جمع بین دو نوع روایات
احیاء موجب ملکیت است یا أحقّیت؟
عدم ثمره‌ی بحث مُملّکیت احیاء یا احقّیت آن در کلام محقق اصفهانی قدس سره
ادلّه‌ی قائلین به اولویت
دلیل اوّل: روایات دالّ بر پرداخت طسق
دلیل دوم: دلالت روایات بر عدم احقّیت محیی در صورت خراب شدن و احیاء دیگری
دلیل سوم: اخراج حضرت حجّت عجل الله تعالی فرجه مخالفین را از اراضی
آیا پرداخت طسق و خراج بر محیی لازم است؟
روایات دالّ بر عدم لزوم پرداخت طسق بالاطلاق المقامی
روایات دالّ بر لزوم پرداخت طسق و خراج
تنافی بین روایت مسمع بن عبدالملک و روایات لزوم پرداخت طسق
وجوه جمع بین این دو دسته روایت
1. جمع اوّل شیخ قدس سره در مکاسب: روایات لزوم طسق، بیان اقتضاء است
2. جمع دوم شیخ قدس سره در مکاسب: لزوم طسق مربوط به زمان ظهور
3. جمع سید خویی قدس سره: عموم و خصوص مطلق
روایات دالّ بر این‌که مراد از مؤمن، مؤمن به ولایت است
جمع چهارم: حمل روایات پرداخت طسق بر استحباب
نظر مختار در جمع بین این دو نوع روایت
آیا پرداخت طسق بر غیر شیعه لازم است؟
فروعاتی در مورد إحیاء ارض
ب: اراضی عامره‌ی بالاصالة
ادلّه‌ی انفال بودن ارض عامره‌ی بالاصالة
آیا اراضی عامره‌ی بالاصالة با حیازت تملّک می‌شود؟
بیان شیخ قدس سره در تملّک با حیازت
آیا تعمیر یا تغییر کاربری اراضی عامره‌ی بالاصالة موجب ملکیت می‌شود؟
ج: ارض موات بالعرض
اقوال در موات مسبوق به احیاء
تمسّک به دو روایت خاصه برای اثبات زوال ملکیت با عروض موتان
بررسی قول علامه‌ی حلّی قدس سره در موات مسبوق به إحیاء
د: ارض عامرهی بالعرض

ضمیمه‌ی اوّل
مصرف جزیه برای مجاهدین یا مهاجرین؟

ضمیمه‌ی دوّم
بحثی پیرامون سواد العراق
حدود ارض السواد و مساحت آن
طول، عرض و مساحت سواد در کتب تاریخ و جغرافیا
مساحی در زمان خلیفه‌ی دوم
محاسبه‌ی مساحت با کمک ابزارهای امروز
موقعیت یابی سواد دیروز روی نقشه‌ی امروز
نقشههای قدیمی
نقشه‌ی عراق
نقشه‌ی ناحیه‌ی جبال، همسایه‌ی عراق
نقشه‌ی کره‌ی زمین
تصویر ماهوارهای از محدوده‌ی اراضی سواد

علاقمندان و متقاضیان محترم جهت تهیّه کتاب "بررسی گسترده‌ی فقهی اخذ مال خراج از سلطان جائر، اقسام و احکام اراضی" می­توانند با شماره تلفن­های 38731344-025 و 38731346-025 و 09196654081 تماس حاصل فرمایند.

 
در انبار موجود است ارسال برای قم (پیک) 24 ساعت،
ارسال به شهرستان (پست توسط موسسه) 72 ساعت
 
موجودی
افزودن به سبد
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1397 Qommpth.ir All Rights Reserved