پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 30 خرداد 1398
  • 2019 Jun 20
 
 
   ليست کالاها
 
   ویژه ها
 
ليست کالاها > فقهی > مکاسب (معاملات)
مقالات فقهی 7
مقالات فقهی 7
کد کالا:  15 
تاریخ ورود کالا:  18/11/1397 
تعداد بازدید:  600 
دفعات خرید:  0 

کتاب مقالات فقهی 7 که مشتمل بر تقریرات دروس خارج فقه فقیه گران‌قدر حضرت آیت الله سید محمد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته در مباحث خارج فقه "معونة الظالمین، الولایة من قبل الجائر و جوائز السلطان" است، خدمت فضلاء و محقّقین گرامی تقدیم می‌گردد.

امید است این مجلّد نیز افزوده‌ای بر ذخیره‌ی فقه شیعه گردیده و بر غنای آن بیفزاید و مورد رضای ولی الله الاعظم حضرت حجة بن الحسن المهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفته و خداوند متعال آن را به خوبی بپذیرد.

مشخّصات کتاب:
نام کتاب: مقالات فقهی 7 (بررسی گسترده‌ی فقهی معونة الظالمین، الولایة من قبل الجائر و جوائز السلطان)
مؤلف: آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
تقریر متن: حجّت الاسلام عبدالله امیرخانی
استخراج منابع و روایات: حجّت الاسلام جواد احمدی
نوبت چاپ: اوّل، تابستان 1393
تعداد صفحات: 550 ص
شمارگان: 1000 جلد

قطع: وزیری
قیمت: 240,000 ریال

فهرست برخی از عناوین کتاب حاضر:

معونة الظالمین
صور مختلف مسأله
الف: إعانة الظالمین فی ظلمهم
ب: كون المکلف من اعوان الظلمة
ادلّه‌ی حرمت اعوان الظلمه شدن
ج: إعانة الظالمین فی غیر ظلمهم
بررسی دلالت روایات بر حرمت إعانة الظالمین فی غیر ظلمهم
نتیجه‌ی کلام در حرمت معونة الظالمین فی غیر ظلمهم

الولایة من قبل الجائر
ادلّه‌ی حرمت ولایت من قِبَل الجائر
مسوّغات ولایت از قِبَل جائر در نظر شیخ قدس سره
مسوّغ اوّل: قیام به مصالح عباد
روایات جواز تولّی به جهت قیام به مصالح عباد
استدلال از آیات شریفه بر جواز تولّی از قِبَل ظالم
جواز تولّی از قِبَل جائر از باب تزاحم
«احسان به اخوان» کفّاره‌ی دخول در دستگاه ظلم
احکام تولی از قِبَل جائر به جهت قیام به مصالح عباد در نظر شیخ قدس سره
بررسی کلام شیخ در احکام تولی از قبل جائر به جهت قیام به مصالح عباد
کلام بعضی در استحباب تولّی از قِبَل جائر به جهت امر به معروف و نهی از منکر
مسوّغ دوم: اکراه بر تولّی از قِبَل جائر
تنبیهات جواز تصدی ولایت به خاطر اکراه
تنبیه اوّل: جواز ارتکاب لوازم محرّمه‌ی ولایت در صورت إکراه و ضرورت
عدم جریان دلیل نفی إکراه حتّی در مواردی که ضرر متوعدٌ علیه بیشتر از مکرهٌ علیه باشد
عدم جریان دلیل لاضرر به خاطر تعارض ضررین در ما نحن فیه
مروری بر سیر بحث تولّی از قِبَل جائر
تنبیه دوم: معیار تحقق إکراه
تنبیه سوم: اعتبار عجز از تفصّی برای جواز تولّی به خاطر إكراه
نظر مختار در اعتبار یا عدم اعتبار عجز از تفصّی
تنبیه چهارم: قبول ولایت در صورت ضرر مالی، رخصت است نه عزیمت
تنبیه پنجم: عدم جواز قتل نفس به خاطر إکراه
عدم تفاوت بین افراد مؤمنین در عدم مشروعیت تقیه اذا بلغ الدم
عدم فرق بین افراد مؤمنین در دوران امر بین نجات یکی از دو مؤمن
آیا مادر می‌تواند برای نجات جان خود، جنین در شکمش را بکشد؟
راه حلّی دیگر برای اثبات جواز قتل جنین در شرایط مذکور توسط مادر
عدم جواز اسقاط جنین حتّی قبل از ولوج روح
آیا قتل جنین بعد از ولوج روح، قصاص دارد؟
عدم جواز اسقاط جنین به صرف معلول بودن
آیا در إکراه و إضطرار، قتل مؤمنِ مستحق حدّ قتل برای حفظ جان خود یا سایر مؤمنین جایز است؟
آیا در إکراه و إضطرار، قتل غیر مؤمن برای حفظ جان خود یا سایر مؤمنین جایز است؟

جوائز السلطان
حکم جوائز السلطان و نظائر آن از اموال مشتبه
شقوق مختلف مسأله
صورت اوّل: (جهل به وجود حرام در اموال جائر)
صورت دوم: می‌دانیم جائر مال حرام دارد ولی نمی‌دانیم داخل در مأخوذ باشد
مبنای مختار: عدم تنجز علم اجمالی در صورت خروج بعض اطراف از محل ابتلاء
راه حلّی برای جریان اصول نافیه
کراهت تصرّف در موارد جواز اخذ با وجود علم اجمالی
ادلّه‌ی اقامه شده بر کراهت تصرّف و نقد آن
راه‌هایی برای رفع کراهت
کلام در اطراف محل ابتلاء شبهه‌ی محصوره
روایات دالّ بر جواز اخذ هدیه‌ی سلطان حتّی در فرض وجود علم اجمالی به حرام
تفصیل محقق ایروانی در صورت علم تفصیلی به حرمت بین علم و جهل مالک بعینه
توجیهات شیخ قدس سره در مورد روایات مجوز اخذ با وجود علم اجمالی
صورت سوم: علم تفصیلی به حرمت مأخوذ
الف: کلام شیخ قدس سره در علم تفصیلی به حرمت قبل از اخذ
کلام شیخ قدس سرهما در مصداق احسان بودن اخذ به نیّت ردّ
نقد محقق ایروانی بر کلام شیخ قدس سره
ملاحظاتی بر کلام محقق ایروانی
حکم ضَمان تلف مال در ید آخذ
ب: علم تفصیلی به حرمت، بعد از اخذ
حکم ضمان تلف مال در ید آخذ قبل و بعد از علم تفصیلی به مغصوب بودن آن
ضمان یا عدم ضمان آخذ قبل از علم به حرمت
ضمان یا عدم ضمان آخذ بعد از علم به حرمت
فروعاتی در مورد ردّ مال به مالک
1. وجوب فوری ردّ مال به مالک
2. چگونگی ردّ مال به مالک (اعلام یا تحویل)
3. عدم جواز حمل در موارد کفایت اعلام در تحقق أداء امانت
4. وجوب فحص از مالک مجهول
ادلّه‌ی وجوب فحص از مالک مجهول
عدم فرق در وجوب فحص بین معلوم المالک و مجهول المالک
روایات دالّ بر عدم وجوب فحص و نقد آن
آیا قول مدعی مالکیت مطلقاً پذیرفته می‌شود؟
آیا به خبر واحد ثقه می‌توان اکتفاء کرد؟
فحص تا چه مقدار لازم است؟
توضیحی در مورد تعریف سنة
اگر اعلان نیاز به بذل مال داشته باشد، آیا بذل مال واجب است؟
صورت‌های چهارگانه‌ی مسأله
لزوم تحویل مال به حاکم شرع در صورت نیاز به بذل مال
لقطه‌ی غیر انسان و حیوان
حکم مال مجهول المالک بعد از یأس از دسترسی به مالک
احتمالات در مسأله
احتمال اوّل: (مجهول المالک مال امام است)
احتمال دوم: (حفظ مال برای مالک توسط ذوالید)
نظر مختار در مورد احتمال دوم
احتمال سوم: (تملّک مجهول المالک توسط ذوالید)
احتمال چهارم: (لزوم تصدّق)
ادلّه‌ی لزوم تصدّق مجهول المالک
نظر مختار در حکم مجهول المالک بعد از یأس از ظفر به مالک
تفصیل بعضی بین عین و دین در لزوم تصدّق
وجه اعتباری بر لزوم تصدّق مجهول المالک
آیا می‌توان مجهول المالک را به غنی صدقه داد؟
کلام صاحب جواهر در امکان تصدق مجهول المالک به غنی
اشکالات وارد شده بر کلام صاحب جواهر و نقد آن
آیا مجهول المالک را می‌توان به بنی هاشم صدقه داد؟
روایات دالّ بر جواز اعطاء صدقه‌ی مندوبه به هاشمی
آیا مجهول المالک را می‌توان به بنی هاشم صدقه داد؟
روایات دالّ بر جواز اعطاء صدقه‌ی مندوبه به هاشمی
علت منع حضرت زینب سلام الله علیها اهل بیت امام حسین علیه السلام را از اخذ صدقه
تصدّق مجهول المالک، صدقه‌ی مندوبه محسوب می‌شود یا واجب؟
اگر بعد از تصدّق، مالک پیدا شد آیا ذوالید ضامن است؟
اقوال در مسأله
بررسی قول اوّل: (ضمان مطلقاً)
بررسی قول دوم: (عدم ضمان مطلقاً)
عدم جواز استرداد صدقه
آیا در کفّارات قصد قربت لازم است؟
اطلاق صدقه بر کفّاره در روایات
آیا کفّارات را می‌توان به هاشمی داد؟
بررسی اطلاق روایات حرمت صدقه بر هاشمی
آیا مالک می‌تواند به ورثه‌ی متصدّق رجوع کند‌؟
احکام لقطه
بررسی روایات لقطه
نتیجه‌ی نهایی در بررسی روایات لقطه
تفاوت لقطه با مجهول المالک
عدم لزوم تعریف سنة در صورت یأس از ظفر به مالک
آیا در لقطه‌ی دون درهم تعریف سنة لازم نیست؟
روایات دالّ بر عدم وجوب تعریف لقطه‌ی دون درهم
آیا لقطه‌ی دون درهم ضمان دارد؟
برگشت به اصل بحث حکم اخذ جوائز سلطان
صورت چهارم: (علم اجمالی به حرمت مأخوذ)
صور چهارگانه‌ی اشتمال بر حرام به نحو حصول شرکت
لزوم مصالحه در صورت معلوم بودن مالک و مجهول بودن مقدار در نظر شیخ قدس سره
حکم صورت اشتمال بر حرام علی نحو عدم حصول شرکت در کلام شیخ قدس سره
صور چهارگانه‌ی اشتمال بر حرام علی نحو عدم حصول شرکت
بعض روایات مربوط به قرعه
انقسام حکمِ اخذ از ظالم به احکام خمسه در کلام شیخ قدس سره
انقسام حکم اخذ از ظالم به اعتبار نفس مال به احکام ثلاثه در نظر شیخ قدس سره
عدم جواز تقاص مستحقین زکات و خمس در صورت تعذر استیذان از حاکم
احتساب مظالم تالف از دیون میّت ظالم
عدم احتساب مظالم تالف از دیون میّت ظالم در نظر کاشف الغطاء قدس سره
جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر
بقاء مال مأخوذ در ملک مأخوذ منه
روایات دالّ بر جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر
1. صحیحه‌ی ابی عبیدة الحذاء
2. موثقه‌ی اسحاق بن عمار
3. روایت ابی بکر الحضرمی
تمسک به روایات وارد شده در مورد احکام تقبّل خراج از سلطان

علاقمندان و متقاضیان محترم جهت تهیّه کتاب "بررسی گسترده‌ فقهی معونة الظّالمین، الولایة من قبل الجائر و جوائز السّلطان" می­توانند با شماره تلفن­های 38731344-025 و 38731346-025 و 09196654081 تماس حاصل فرمایند.

 
در انبار موجود است ارسال برای قم (پیک) 24 ساعت،
ارسال به شهرستان (پست توسط موسسه) 72 ساعت
 
موجودی
افزودن به سبد
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1397 Qommpth.ir All Rights Reserved