شرایط مهم امروز کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

امروزه شرایط مهمّی در کشور ما وجود دارد. کشور به‌واسطهٔ ضایعهٔ بزرگی که پدید آمد، نیاز به یک بازسازی جدید دارد. ان‌شاءاللّه رئیس‌جمهور جدید انتخاب می‌شود و بالطبع دولت جدید با سیاست‌های جدید و مکمّل سیاست‌های قبل تشکیل خواهد شد.

بیانات

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دربارهٔ شرایط مهمّ امروز کشور در آستانهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری

پایان درس خارج فقه (۱۴۰۳/۰۳/۲۷)

شرایط مهمّ امروز کشور در آستانهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری

امروزه شرایط مهمّی در کشور ما وجود دارد و ایّامی است که تبلیغ واقعاً لازم است. کشور به‌واسطهٔ ضایعهٔ بزرگی که پدید آمد، نیاز به یک بازسازی جدید دارد. ان‌شاءاللّه رئیس‌جمهور جدید انتخاب می‌شود و بالطبع دولت جدید با سیاست‌های جدید و مکمّل سیاست‌های قبل ـ چه در داخل و چه در خارج ـ تشکیل خواهد شد.

نقش کلیدی و مهمّ دولت در ادارهٔ کشور و زندگی مردم

این‌چنین نیست که ما فکر کنیم بودجهٔ کشور برای یک‌سال تصویب شده یا برنامهٔ هفتم برای پنج‌سال تصویب شده و دولت نقش چندانی در ادارهٔ کشور نخواهد داشت؛ زیرا هم توانایی اجرا بسیار مهمّ است و هم اینکه دولت می‌تواند دوباره لایحه بدهد و آن برنامه را تغییر بدهد یا بعضی موارد آن به دولت ارجاع داده شده که تمهیداتی فراهم کند و برنامهٔ جدید ارائه دهد.

همچنین در روابط بین‌الملل و وزارت امور خارجه، در وزارت کشور، وزارت صنعت، وزارت نفت و… در همهٔ این‌ها قوّهٔ مجریه نقش بسیار کلیدی دارد. کسی فکر نکند حالا که مجلس ما مثلاً خوب است، دیگر کافی است و دولت خیلی مهم نیست، بلکه نقش قوّهٔ مجریه فوق‌العاده است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

بدین‌جهت باید اهمّیّت قوّهٔ مجریه را به مردم یادآوری کرد که آثار آن در رگ و پوست همه نمایان می‌شود. هر‌کس صبح از خواب بر‌می‌خیزد تا شب که می‌خوابد و حتّی شب هم که می‌خوابد، آثار قوّهٔ مجریه در زندگی‌اش سریان و جریان دارد.

استبداد داخلی و خارجی در طول تاریخ کشور

دولت نقش مهمّی در حفظ عزّت کشور دارد و اینکه کشور خدای‌ناکرده دچار رخوت‌ها نشود. چقدر ما مصیبت کشیدیم! در طول تاریخ، ما دو نوع مصیبت داشتیم:

۱) مصیبت استبداد و ستم داخلی: شاهان در این کشور نوعاً ستمگر بودند و ظلم می‌کردند. به‌ندرت افرادی پیدا می‌شدند که حقوق ملّت را هرچند نسبی رعایت کنند.

۲) مصیبت وابستگی و استعمار خارجی: بعد از پیدایش استعمار، مصیبت دیگری پدید آمد که وابستگی کشور به خارج بود و خیانت‌ها و شرارت‌هایی که عوامل مستعمران در داخل انجام می‌دادند و اصلاً نمی‌گذاشتند کشور از جای خود حرکت کند و پیشرفت نماید و نه‌تنها نمی‌گذاشتند حرکت کند، بلکه انواع فشارها و محدودیّت‌ها را تا جایی که می‌توانستند و مصالح خودشان اقتضا می‌کرد، بر این کشور وارد می‌کردند.

سیاست‌های استعماری، توطئه‌ها و کارشکنی‌های پیوستهٔ دشمن

ببینید چگونه این کشور را هر روز کوچک و کوچک‌تر کردند و از هر طرف بخش‌هایی را از آن جدا کردند! از طرف شرق، افغانستان و سپس به‌نوعی حقّابهٔ هیرمند را ضایع کردند؛ از سمت شمال، عهدنامهه ترکمنچای و گلستان را تحمیل کردند؛ در جنوب، قضیّهٔ بحرین را درست کردند و در سمت غرب، قضیّهٔ ترکیه و کوه‌های آرارات و نیز مشکلاتی را با عراق به ‌وجود ‌آوردند.

این سیاست استعمار است که تا وقتی این کشور در دستش مثل موم باشد و انسجامی داشته باشد که بتواند در منطقه از آن سوءاستفاده کند و دیگران را کنترل کند، مانعی ندارد؛ مانند زمان رضا‌شاه و فرزند پلیدش که حتّی آن وقت هم سیاست جدا کردن بخش‌هایی از ایران را رها نکردند و در همین دوران بود که قسمت‌هایی از ایران در زمان پهلوی اوّل از بین رفت و به همسایگان واگذار شد و قسمت‌هایی هم در زمان فرزند پلیدش، که آثار این مصیبت‌های بزرگ همچنان باقی است.

در سیاست‌های داخلی کشور نیز از زمانی که امیر‌کبیر می‌خواست دار‌الفنون را درست کند، کار‌شکنی‌ها کردند. خودش را هم سربه‌نیست کردند و در حمام فین با آن وضع کشتند. و همین‌طور پیوسته این کشور را عقب نگه داشتند تا اینکه بحمداللّه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و به برکت این انقلاب، کشور توانست به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا کند.

اعتماد به توان داخلی، تنها راه مقابله با دشمن

دشمنان برنامه‌های صدساله و بلکه بیشتر دارند. یک سیاست دائمی دارند که هر روز تجدید می‌شود و ما باید بدانیم غیر از خودمان به هیچ‌کس دیگر نمی‌توان اعتماد کرد ـ چنان‌که از ابتدا گفتند: نه شرقی و نه غربی ـ بلکه تنها باید به خود مردم، روحانیّت و نظام اسلامی تکیه کرد و همین روشی را که در نظام اسلامی پی‌ریزی شده دنبال نمود و البتّه باید دانست که اداره کردن کشور پیچیدگی‌های فراوانی دارد.

لزوم تبلیغ و تبیین هر‌چه بیشتر در فضاهای مجازی و حقیقی

این روزها ایّام مبارکی است و ان‌شاء‌اللّه طلّاب و فضلای محترم بتوانند در این ایّام تبلیغ بروند. در فضاهای مجازی و فضاهای حقیقی با مردم سخن بگویند؛ زیرا شرایط کشور به‌گونه‌ای است که باید این مسائل برای مردم تبیین شود و لازم است با متانت و تدبیر و با بیان روشن و مستدل، هر‌کسی را به اندازهٔ فهم خودش اقناع کرد. نمی‌توان صرفاً دستور داد یا توصیه کرد، گرچه آن هم اثر دارد، ولی باید از روش‌های اقناعی و تبلیغی نیز بهره برد؛ چنان‌که دشمن از شگردهای تبلیغاتی عجیب و غریب استفاده می‌کند.

البتّه ما نمی‌توانیم از روش‌های نادرست دشمن استفاده کنیم و عاقبت هم ندارد، ولی چنان کار می‌کنند که روز روشن را شب، و شب تار را روز آفتابی نشان می‌دهند! ببینید در این فضاهای مجازی چگونه سیاه را سفید، و سفید را سیاه جلوه ‌می‌دهند!

تبیین حقّ و باطل در کنار هم و مقایسهٔ آن‌ها با یکدیگر

ما که حق را داریم و نمی‌توانیم از شگرد‌های ناجوانمردانهٔ دشمن استفاده کنیم، باید حق را روشن کنیم و حق روشن نمی‌شود، مگر اینکه تا حدّ زیادی باطل روشن شود. کسی فکر نکند که ما فقط باید حق را بیان کنیم و باطل خود‌به‌خود از بین می‌رود، بلکه در بعضی موارد روشن شدن حق مرهون این است که باطل هم روشن شود:

لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى‏ تَعْرِفُوا الَّذِی تَرَکَهُ؛

هرگز حق را نخواهید شناخت، مگر آنکه ترک‌کنندهٔ آن را بشناسید!

ببینید در آیات قرآن چقدر از نفی شرک و چقدر از ذات اقدس الهی و صفات کمال و جمال الهی سخن به میان آمده است. چقدر از آن‌ها تحذیر و چقدر ترغیب است.

بنابراین باید برای مردم تبیین شود که کشور در چه وضعیّتی بوده و اکنون به کجا رسیده است و سیاست‌های استعماری و نفوذی چه اهدافی را دنبال می‌کنند. در‌عین‌حال باید به‌گونه‌ای باشد که ایجاد تنش و مشکل نکند؛ زیرا به هر‌حال ما باید با همین اجتماع پیش برویم و کارهای خود را انجام دهیم.

امیدواریم خداوند متعال به برکت پیامبر عظیم‌الشأنش (ص) و اهل‌بیت علیهم السّلام و امام زمان ما (عج) آنچه را خیر و صلاح و عافیت است، برای پیروان اهل‌بیت علیهم السّلام و برای کشور و نظام اسلامی مقدّر بفرماید. خداوندا! ظهور امام زمان را هرچه زودتر مقرّر بفرما، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علمای اعلام، مراجع عظام، خاصّه مقام معظّم رهبری را تأیید و تسدید و نصرت و سلامت و عافیت عنایت بفرما. این جمع و همهٔ کسانی را که برای اسلام تلاش می‌کنند، خدایا تأیید و تسدید بیشتر عنایت بفرما و عواقب همهٔ ما را ختم به خیر بگردان. از همهٔ شما حیّاً و میّتاً التماس دعا دارم.